نیروگاه های خورشیدی توان بالا

شرکت ایمن گستر کمین جنوب در حال اجرای پروژه عظیم 10 مگاواتی در شهرستان کوار استان فارس می باشد.