خطوط انتقال و توزیع برق

Transmission lines and power distribution

شرکت ایمن گستر کمین جنوب با توجه به اهمیت انرژی در ایران و توجه ویژه وزارت نیرو به انرژی های تجدیدپذیر به جای فناپذیر، از سال 1394 فعالیت خود را به احداث نیروگاه‌ های خورشیدی اختصاص داده است.