نمایندگی های استان فارس

فهرست نمایندگی‌های شرکت ایمن گستر کمین جنوب در استان فارس:

 

نشانی: شهرستان نی ریز-خیابان طالقانی-نبش کوچه استادیوم-فروشگاه انرژی خورشیدی

مدیریت:آقای زارع

شماره تماس:09170191962

نشانی: شهرستان مرودشت

مدیریت: آقای شیروانی

شماره تماس: 09178261134

نشانی: شهرستان فسا

مدیریت: آقای زارع

شماره تماس: 09170191962

نشانی: شهرستان آباده

مدیریت: آقای اکبر زاده

شماره تماس: 09171530821