انعقاد قرارداد نیروگاه 10 مگاواتی

10 MW power plant contract

انعقاد قرارداد نیروگاه 10 مگاواتی با پرتو مهر ایرانیان

انعقاد قرارداد نیروگاه 10 مگاواتی با  پرتو مهر ایرانیان

دانلود