نمایندگی پنل های خورشیدی ال جی

Representation of LG

اعطای نمایندگی رسمی فروش پنل های ال جی در ایران به شرکت ایمن گستر کمین جنوب

طی سفرکاری مدیرعامل محترم و آقای سیامک زارعی کردشولی عضو هییت مدیره به کشور کره جنوبی ،جهت برگزاری جلسه با مدیر ارشد فروش پنل های خورشیدی در آسیا و خاورمیانه و بازدید از خط تولید کارخانه پنل سازی ال جی ، نمایندگی رسمی فروش پنل های ال جی در ایران به شرکت ایمن گستر کمین جنوب اعطا گردید

دانلود